Tietosuojakäytäntö

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ (MALTAN HENKILÖTIETOJA KOSKEVAN LAIN KAPPALEEN 440 TIETOSUOJA-ASETUKSEN MUKAISESTI)

Hyvä asiakas,

Tietosuoja-asetus, Maltan lain kappale 440, takaa, että luonnollisten henkilöiden henkilötietoja käytetään ko. henkilön perusoikeuksia, vapauksia ja ihmisarvoa kunnioittaen sekä erityisesti luottamuksellisuuteen, henkilöllisyyden suojaan sekä omien henkilötietojen turvaamiseen oikeuteen viitaten.

Haluamme saattaa teille tiedoksi, että Yritykselle ilmoittamianne henkilötietoja käsitellään Tietosuoja-asetuksen, Maltan lain kappaleen 440 mukaisesti, noudattaen yllämainittua lakia sekä Yrityksen toimia ohjaavan luottamuksellisuuden vaatimuksia. Haluamme erityisesti saattaa tietoonne seuraavaa:

1.       Käsittelyn tarkoitus
MOBY SPL LIMITED kerää ja käsittelee henkilötietoja uutiskirjeen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Uutiskirje sisältää tietoa ja  mainosmateriaalia MOBY SPL LIMITED:in sekä kolmansien osapuolien toiminnasta. Tarkoituksena on välittää käyttäjälle tietoja mainoksista, tarjouksista sekä muista tiedonvälityksen ja markkinointiaineistosta.
Tähän käyttöön tarkoitettujen henkilökohtaisten tietojen antaminen ei ole pakollista. Yleiskuvauksen mukaisen henkilötietojen käsittelyn kieltäminen aiheuttaa sen, että tarjouksia ja tietoja, joita MOBY SPL LIMITED säännöllisesti tarjoaa, ei lähetetä.

 

2.       Tietojen siirto kolmansille osapuolille sekä tietojen julkistaminen
Yllä mainittujen tarkoitusten toteuttaminen saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen siirtoa tai välittämistä kolmansille osapuolille tai konserniin kuuluviin Euroopan sisällä toimiviin yrityksiin. Tämä edellyttää myös, että kolmansilla osapuolilla on lupa käsitellä tietoja niiltä osin, kuin on tarpeen tiettyjen MOBY SPL LIMITED:n käyttämien teknisten palveluiden tuottamiseen tai toimittamiseen.
Kyseisten osapuolten nimet ja osoitteet ovat saatavilla asianomaisen henkilön pyynnöstä.
 

3.       Tietojen julkistaminen ja siirto ulkomaille
Henkilöön liittyviä henkilötietoja ei julkisteta. Henkilökohtaisia tietoja ei voida siirtää ulkomaille.
 

4.       Arkaluonteiset henkilötiedot
Asianomaisen henkilön henkilötietojen käsittely ei kata lain perusteella arkaluonteisiksi todettuja tietoja (niillä tarkoitetaan mm. tietoja, jotka “... paljastavat henkilön rodun tai etnisen alkuperän, uskonnolliset, filosofiset tai muut näkemykset, poliittiset mielipiteet, jäsenyyden poliittisissa puolueissa, uskonnollisissa, poliittisissa tai kansalaisliittoihin liittyvissä järjestöissä, yhdistyksissä tai organisaatioissa tai henkilön terveyteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä tietoja”)
 

5.       Käsittelymenetelmät
MOBY SPL LIMITED käsittelee asianomaisen henkilön henkilötietoja laillisesti ja tarkasti sekä tavalla, joka varmistaa luottamuksellisuuden ja turvallisuuden. Henkilötietoja käsitellään manuaalisten, tietoteknisten ja elektronisten työvälineiden, organisaation järjestelmien sekä logistiikan avulla nimenomaisiin tarkoituksiin.
 

6.       Asianomaisen henkilön oikeudet
Asianomaisella henkilöllä on henkilötietojen käsittelyn osalta seuraavat oikeudet Suhteessa henkilötietojen käsittelyyn, kyseessä oleva osapuoli hyötyy laissa kuvatuista oikeuksista, joista seuraavat haluamme teidän huomioivan: 
1. Asianomaisella henkilöllä on oikeus saada haltuunsa vahvistus omien henkilötietojensa olemassaolosta, vaikka hän ei olisi rekisteröitynytkään sekä vaatia saada tiedot haltuunsa ymmärrettävässä muodossa. 
2. Saada tietoa: 
  a. henkilötietojensa alkuperästä; 
  b. käyttötarkoituksesta ja menetelmistä; 
  c. periaatteista, joita noudatetaan tilanteissa, joissa tietoja käsitellään elektronisesti; 
  d. henkilöllisyyden todentamisesta Rekisterinpitäjälle, Henkilötietojen käsittelijälle ja nimetylle edustajalle; 
  e. henkilöstä tai ryhmistä, joille henkilötietoja voidaan luovuttaa tai jotka voivat saada tietoonsa henkilötietoja toimiessaan nimettynä edustajana Italiassa tai tietovaltuutettuna tai tietojen käsittelystä vastuussa olevana henkilönä. 
3. On oikeus: 
   a. päivittää, oikaista tai jos olennaista, tehdä muutoksia tietoihin
  b. siihen, että sellainen tieto, jota on käsitelty vastoin säännöksiä, mukaan lukien tieto, jonka säilyttäminen ei ole ollut tarpeen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, poistetaan, muutetaan nimettömäksi tai eristetyksi; 
  c. tiedonantoon, jossa eritellään ne toiminnot, jotka on esitelty kohdissa (a) ja (b), saatetuksi sisältöineen niiden henkilöiden tietoon, kenelle tiedot on luovutettu, paitsi niissä tapauksissa, jolloin se on mahdotonta tai vaatii sellaisia keinoja, jotka ovat selkeästi henkilön oikeutukseen nähden kohtuuttomia. 
4. Kieltäytyä: 
  a. perustellusta syystä henkilötietojensa käsittelystä, vaikka ne olisivatkin tietojen keräämisen tarkoituksen kannalta oleellisia; 
  b. henkilötietojensa käytöstä mainosten tai suoramarkkinointimateriaalien lähettämiseen, markkinatutkimusten järjestämiseen tai markkinointiviestintään.

 

7.       Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä
Rekisterinpitäjä on MOBY SPL LIMITED, 18/2 South street, VLT 1102, Valetta ja henkilötietojen käsittelijä on myyntiosasto, joka sijaitsess tässä ominaisuudessa on MOBY SPL LIMITED:in toimipaikassa.

TIETOSUOJA

Tietojasi käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon olet ne meille antanut. Tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

Tiedot tietosuoja-asetuksen, Maltan lain kappaleen 440 mukaisesti

MOBY SPL LIMITED toimittaa näin ollen luonnollisten henkilöiden henkilötietojen suojaamista koskevia oikeuksia koskevan tietosuoja-asetuksen nojalla henkilötietojen käyttöön liittyvät tiedot.
MOBY SPL LIMITED kerää asiakkaiden henkilötietoja varausten, ostosten, sisäänkirjausten ja verkkopalveluiden aikana. (esim. “Tarvitsetko apua? Löytötavarat”) ja niitä käsitellään sellaisiin tarkoituksiin, jotka liittyvät erilaisiin toimintoihin, kuten lippujen ostoon, myös verkossa, sopimusten noudattamiseen, kirjanpitoon, verovelvoitteisiin, ohjelmointitoimiin, sisäisiin hallintapalveluihin sekä terveyteen liittyviin hätätilanteisiin ja matkustajien avustamiseen. Näihin toimintoihin voi liittyä sähköpostien lähettämistä ja puheluiden soittamista koskien teknisiä vaatimuksia, toimintojen virheellistä keskeytymistä, tietojen yhdistämispyyntöjä tai dokumentteja. 
Lisäksi uutiskirjealueelle rekisteröitynyt asiakas voi saada uutisia kaupallisista aloitteista ja mainoksista. 
Tietoja voidaan käsitellä puhelimitse, telemaattisilla menetelmillä (sisältäen tilausta tehdessä luovutetun sähköpostiosoitteen) tai kirjeen välityksellä. Tavoite voidaan saavuttaa myös siirrettäessä tai vaihdettaessa tietoja siihen oikeutettujen kolmansien osapuolien kanssa. Tähän liittyy mahdollisesti vastuuhenkilöiden nimeäminen, jos he tuottavat tai toteuttavat palveluita, jotka liittyvät suoraan sopimussuhteen toimintoihin (myös meneillään olevan prosessoinnin kautta), kuten tietokonepalveluyritykset, maksupalveluita tarjoavat yritykset, hyväksytyt agentit, tulostuspalveluja tuottavat yritykset, postitus-, kuljetus- ja lajittelupalvelut, ulkoistamisyritykset, konsultit, itsenäiset asiantuntijat sekä vakuutusyhtiöt. Näissä tilanteissa noudatetaan tietojen suojaamiseen soveltuvia oikeuskäytänteitä. Ajantasainen luettelo MOBY SPL LIMITED:n nimeämistä toimintojen vastuuhenkilöistä on saatavilla MOBY SPL LIMITED:in virallisella toimistolla.
Edellä mainitut tavoitteet voidaan saavuttaa myös muiden tietoja hallitsevien tahojen kanssa tietoja vaihdettaessa. Lippujen verkkomaksuihin liittyvät tiedot käsittelee Invoicebox OU, joka on itsenäinen rekisterinpitäjä. Tietoja käsitellään suojatussa ja turvallisessa ympäristössä, ilman MOBY SPL LIMITED:in käsittelyä.
Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa virastoille, viranomaisille tai kolmansille osapuolille lain niin vaatiessa tai jos se on ehdottoman välttämätöntä matkustussopimuksen toteuttamiseksi. 
Tietojen antaminen joko laillisista vaatimuksista tai jos se on ehdottoman välttämätöntä sopimuksen toteuttamiseksi on pakottava ja niiden antamisesta kieltäytyminen estää MOBY SPL LIMITED:ia toteuttamasta sopimukseen kuuluvia ja sopimuksen toteuttamiseksi vaadittavia toimintoja.
Emme luovuta asiakkaaseen tai matkustajaan liittyviä tietoja millään tavoin, minkäänlaisille määrittelemättömille osapuolille.
Asiakkaat ja matkustajat voivat liittyä Captain’s Club -kanta-asiakasohjelmaan rekisteröitymällä verkossa. Rekisteröinnissä pyydetyt tiedot käsitellään manuaalisesti ja tietokonejärjestelmien avulla, mahdollistaen asiakkaiden ja matkustajien hyödyntää yksinoikeudella Captain’s Club:n tarjoamia etuja. (henkilötietojen lisääminen, pisteiden jakaminen, palkintojen jakaminen, tiedot pisteiden kertymisestä, verkossa oleva järjestelmä varatuille paikoille pääsemiseen jne.). Liittyessä vain tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia. Nämä kentät n täytettävä, jotta liittyminen onnistuu.
Lisätietoa evästeiden käytöstä saat osiosta “Tietoa evästeiden käsittelystä”.
Kaikissa tapauksissa asiakkaan henkilötietojen käyttö kaupallisiin ja markkinointitarkoituksiin, palveluihin tyytyväisyyden varmistamiseksi, markkinointitutkimusten toteuttamiseksi, palvelujen tarjoamiseksi sähköpostitse tai muilla tavoin, tehdään tietojen luovuttajan suostumuksella. Tietojen toimittamisesta kieltäytyminen estää MOBY SPL LIMITED:ia käsittelemästä tietoja, eikä tietojen kohde pysty hyödyntämään hänelle kuuluvia palveluita ja tarjouksia. Määrättyjä kenttiä klikkaamalla, asiakas voi vapaasti päättää, antaako MOBY SPL LIMITED:ille luvan käyttää henkilötietojaan palveluiden laadun varmistamiseksi ja saadakseen tietoa MOBY SPL LIMITED:in uusista palveluista ja mainoksista.
Asiakkailla ja matkustajilla on oikeus vaatia MOBY SPL LIMITED:iltä viivytyksettä: a) tietoonsa vahvistuksen heistä tallennettujen henkilötietojen olemassaolosta ja tietojen välittämisestä ymmärrettävässä muodossa sekä lisäksi tiedon tietojen alkuperästä ja niistä periaatteista, joilla tietoja käsitellään; b) poistamaan, muuttamaan nimettömän muotoon tai estämään lain vastaisesti käytetyt tiedot; c) päivittämään, oikaisemaan tai jos tarkoituksenmukaista, lisäämään tietoja. Asiakkailla ja matkustajilla on myös oikeus laillisin perustein vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Tietojen haltija on MOBY SPL LIMITED, jonka virallinen osoite on 18/2 South street, VLT1102, Valetta Malta. Tietojen käsittelijä on myyntiosaston johtaja. Häneen voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteella
privacy@stpeterline.com tai MOBY SPL LIMITED:in pääkonttoriin osoitetulla kirjeellä.

Myyntipalvelu

Puh. 09 6187 2000

Ma-Pe klo 9.00-17.00

myynti@stpeterline.com